Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.

J.A. Froude 'un bu etkili sözünden yola çıkarak, sizler için en iyisini sunuyoruz.

Deneyimin etkisi ve gücüne, güvenin!

  • ŞİRKETLER İÇİN HUKUK DANIŞMANLIĞI

    Kuruluştan, tasfiyeye dek tüm süreçlerde yanınızdayız.
  • SÜREÇLERDEN KORKMAYIN

    Sigorta Hukuku, İflas Anlaşması gibi süreçlerin yönetimi
  • TAPU, ARAZİ VE MİRAS DAVALARI

    Tapu ve arazi davaları, inşaat eser sözleşmeleri ve dahası

Av. Seher Afyoncu

1961 Sivas/Şarkışla doğumludur.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara/Sincan’da tamamlamış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984 yılında mezun olmuştur.

1985-2011 yılları arasında değişik il/ilçe adliyelerinde Hakim olarak görev yapmıştır. Ağustos 2011 de Antalya 2. Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak emekli olmuştur.

Kasım 2011 tarihinden itibaren Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Av. Berfin Deniz Afyoncu

1992 Mardin doğumludur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlamış, 2015 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Ekim 2016 tarihinden itibaren Antalya Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Afyoncu Hukuk Bürosu

Antalya Barosu'na kayıtlı olarak hizmet vermekte olan Afyoncu Hukuk Bürosu, 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tıpkı dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, Antalya Barosu avukatları arasında kayıtlı olan Afyoncu Hukuk ekibi de, müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele etmektedir. Afyoncu Hukuk Bürosu, süreçlerinizin hukuka en uygun hale gelmesi için tam kapsamlı hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Afyoncu Hukuk Bürosu, çok hissedarlı sermaye şirketlerinde, ortaklıkların kurulmasından, iflas süreçlerinin yönetilmesine dek, ticaret hukuku kapsamındaki tüm aşamalarda, hizmet sunmaktadır. Süreçlerde, ticaret hukukuna vakıf olan avukatların danışmanlığı, ilerleyen zamanda oluşabilecek problemlerin öngörülmesi ve çözümleri konusunda önlemler alınması adına oldukça faydalıdır.

Antalya'da şirket ve ticaret hukuku avukatı ihtiyaçlarınızın yanı sıra, banka ve finans avukatı, icra avukatı ve gayrimenkul avukatı gibi ihtiyaçlarınız için, yılların verdiği deneyimle sizlere hizmet vermekteyiz. Her davanın kazanılacağını iddia ederek müvekkillerimizi yanlış yönlendirmemek ve kaybedilme riski çok yüksek davalarda, sürecin minimum zarar ile çözümlenmesi konusunda sizleri doğru yönlendirmek, hukuk temellerine ve etik ilkelere bağlı kalmak, Afyoncu Hukuk olarak temel prensibimizdir.

Antalya icra dairesi, Antalya ticaret mahkemesi ve Antalya aile mahkemeleri gibi, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermekte olan kurumlar başta olmak üzere, resmi kurumlar ve ticari ilişkilerinizle ilgili bütün hukuksal süreçleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Merak Edilenler

Türk hukukunda mali durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin içinde bulundukları sıkıntılı süreçten kurtulmaları ve mali durumlarını iyileştirmek için müracaat edebilecekleri üç kurum mevcuttur. Bunlar; sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması, iflasın ertelenmesi ve konkordatodan ibarettir. Yakın zamana kadar tatbikatta iflasın ertelenmesi yöntemi yoğun bir uygulama alanı bulmuş, diğer yöntemler ise arka planda kalmıştır.

6098 sayılı TBK’nın 30-39. Maddeleri arasında irade bozuklukları halleri ve hangi süre ve koşulda sözleşmeden dönülebileceği hususu düzenlenmiştir. Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf sözleşme ile bağlı olmaz. Yanılma halleri açıklamada yanılma, saikte yanılma, iletmede yanılma olarak alt başlıklar halinde düzenlenmiştir. Yanılan yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanamaz.

6098 sayılı TBK’nın 28. Maddesinde; “Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. Maddesinde dava şartları düzenlenmiştir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun “Dava şartı olarak arabulucuk” başlıklı 3. maddesinde “(1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Antalya icra daireleri ya da diğer illerde şahsınız ya da şirketiniz adına açılmış icra davaları, icra edilebilirlik şerhi, karşılıksız çek, icra, icra dosyası faizi hesaplama gibi süreçlerde avukatlık hizmeti, süreci minimum zararla, en hızlı süre içerisinde çözüme kavuşturmanızı sağlamaktadır.

Gayrimenkul satışı ve süreçleri ile ilgili davalar hakkında sık sorulan sorularınızın yanıtlarını görebilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasının ne kadar süreceği, taraflar arasındaki şartlar ve koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin evliliğin süresi, çocuk sayısı, çocukların velayeti konusunda tarafların mutabık olup olmaması, nafaka talebi bulunup bulunmaması, boşanmanın nedeni gibi konular dava süreçlerini doğrudan etkilemektedir.

Şirket ortaklıklarında, hissedarlardan bir veya birkaçı, ortaklığı bozmak istediğinde izlenmesi gereken süreç son derece önemlidir. Burada yapılacak hatalı işlemler, ilerleyen süreçlerde daha farklı problemlere yol açabilmektedir